حامیان

تیم بسکتبال صنعتی شریف در فصل 98 با حمایت مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف در مسابقات شرکت میکند.

طی توافق صورت گرفته بین تیم بسکتبال دانشگاه شریف و جناب آقای دکتر ربیعی (هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) در سال 98 پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته یکی از حامیان مالی این تیم خواهد بود.

بخش قابل توجهی از هزینه البسه ورزشی تیم و ورودی مسابقات توسط این پژوهشکده تامین شده و نام و نشان این پژوهشکده تا سالیان متمادی همراه تیم دانشگاه شریف خواهد بود.

برای اطلاع بیشتر از فعالیت ها و توانمندی های این پژوهشکده به آدرس http://aictc.ir مراجعه کنید.

تیم بسکتبال صنعتی شریف در فصل 98 با حمایت شرکت صباسل در مسابقات شرکت میکند.

دکتر نایبی (هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) به نمایندگی از شرکت صباسل در سال 98 یکی دیگر از حامیان مالی تیم بسکتبال دانشگاه صنعتی شریف است که بخشی از هزینه ورودی مسابقات جام برتر تهران را تامین کرده است.

ضمن تشکر از حمایت های مادی و معنوی دکتر نایبی، دعوت میشود برای آشنایی با فعالیت های این شرکت به وبسایت آن در آدرس sabacell.com مراجعه فرمایید.

خانه
درباره ما
اعضای تیم
بازی ها
منابع
تماس با ما
حامیان

حامیان